Període mitjà de pagament (PMP)

Indicador del temps de pagament o de l’endarreriment en el pagament del deute comercial a proveïdors de les administracions públiques.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015