Tràmits municipals

Activitats

LLICÈNCIA AMBIENTAL. ANNEX II

COMUNICACIÓ PRÈVIA ACTIVITATS ANNEX III

COMUNICACIÓ PRÈVIA ACTIVITATS INNÒCUES

ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. COMUNICACIÓ PRÈVIA

ESPECTACLES PÚBLICS I ACTIVITATS RECREATIVES. LLICÈNCIA MUNICIPAL

COMUNICACIÓ D’INICI D’EXPLOTACIÓ RAMADERA D’AUTOCONSUM

CERTIFICAT REFERENT A UNA ACTIVITAT (TITULARITAT, EXISTÈNCIA, LLICÈNCIA, ETC)

MODIFICACIÓ NO SUBSTANCIAL D’UNA ACTIVITAT EN RÈGIM DE COMUNICACIÓ

TRANSMISSIÓ DE LLICÈNCIES

BAIXA D’ACTIVITAT

Joventut

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’ACAMPADES JUVENILS, EN TERRENYS NO AUTORITZATS

Urbanisme i obres