Tràmits municipals

Activitats

Informació i documents necessaris:

CERTIFICAT REFERENT A UNA ACTIVITAT (TITULARITAT, EXISTÈNCIA, LLICÈNCIA, ETC)

BAIXA D’ACTIVITAT

VENDA AMBULANT O NO SEDENTÀRIA

Joventut

COMUNICACIÓ PRÈVIA D’ACAMPADES JUVENILS, EN TERRENYS NO AUTORITZATS

SERVEI BUS NIT

Urbanisme i obres