Projectes d’obres i de serveis

 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC AJUNTAMENT 2A FASE

 

PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI DE SANT JAUME DE LLIERCA

 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ORDENACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA DE SANT JAUME DE LLIERCA, FASE 1

 

MEMÒRIA TÈCNICA SUBMINISTRA I INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR A L’EDIFICI DE L’ANTIC AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA

 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC AJUNTAMENT, 3A FASE

 

PROJECTE DEL NOU DIPÒSIT DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS

 

MEMÒRIA VALORADA TALÚS ENTRADA SANT JAUME DE LLIERCA

 

PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE LA ZONA ESPORTIVA

 

PROJECTE D’ENDERROC DE L’EDIFICI DE LA BRIGADA DE SANT JAUME DE LLIERCA

 

MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES DE MILLORA DE L’ESTACIÓ DE TRACTAMENT D’AIGÜES POTABLES DE SANT JAUME DE LLIERCA