Projectes d’obres i de serveis

PROJECTE “CANVI DE NUMERACIÓ DELS CARRERS DEL MUNICIPI”

 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC AJUNTAMENT 2A FASE

 

PROJECTE D’AMPLIACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS DE SANT JAUME DE LLIERCA

 

PLÀNOL DE DELIMITACIÓ DE LES FRANGES DE PROTECCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DEL MUNICIPI DE SANT JAUME DE LLIERCA

 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU D’ORDENACIÓ DE LA ZONA ESPORTIVA DE SANT JAUME DE LLIERCA, FASE 1

 

MEMÒRIA TÈCNICA PER A LA MILLORA DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC DEL NUCLI DE SANT JAUME

 

MEMÒRIA TÈCNICA PER A LA SENYALITZACIÓ DEL NUCLI URBÀ

 

MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DEL PASSALLÍS DEL RIU FLUVIÀ DE SANT JAUME DE LLIERCA

 

MEMÒRIA TÈCNICA SUBMINISTRA I INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR A L’EDIFICI DE L’ANTIC AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA

 

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’ANTIC AJUNTAMENT, 3A FASE

 

PROJECTE DEL NOU DIPÒSIT DELS EQUIPAMENTS ESPORTIUS

 

MEMÒRIA VALORADA TALÚS ENTRADA SANT JAUME DE LLIERCA

 

PROJECTE DE MODIFICACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE LA ZONA ESPORTIVA