Execució trimestral

Podeu consultar l’execució trimestral del pressupost municipal de cada exercici clickant aquest enllaç.