Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 218-0 Edicte: 8831 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci de publicació d'un conveni interadministratiu d'encàrrec de gestió
Exercici: 2019 Bop: 217-0 Edicte: 8756 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci de publicació d'un conveni interadministratiu d'encàrrec de gestió
Exercici: 2019 Bop: 216-0 Edicte: 8735 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci de publicació d'un conveni interadministratiu d'encàrrec de gestió
Exercici: 2019 Bop: 213-0 Edicte: 8667 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 212-0 Edicte: 8713 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Edicte d'exposició pública dels acords provisionals de modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 211-0 Edicte: 8472 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Edicte d'aprovació definitiva d'uns expedients de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 201-0 Edicte: 8075 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 199-0 Edicte: 7971 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci de publicació d'un conveni interadministratiu d'encàrrec de gestió
Exercici: 2019 Bop: 192-0 Edicte: 7770 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 191-0 Edicte: 7664 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació definitiva de la denominació d'un espai públic