Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 202-0 Edicte: 8767 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública del padró fiscal del cementiri, any 2021
Exercici: 2021 Bop: 200-0 Edicte: 8693 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació inicial d'una modificació puntual de les normes subsidiàries de Sant Jaume de Llierca
Exercici: 2021 Bop: 198-0 Edicte: 8615 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació inicial de les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions a les entitats i associacions del municipi per a activitats desenvolupades durant 2019 i 2020
Exercici: 2021 Bop: 194-0 Edicte: 8294 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació del padró fiscal d'escombraries per al 2n semestre de 2021
Exercici: 2021 Bop: 172-0 Edicte: 7685 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva del projecte d'ordenació de la zona esportiva fase 2
Exercici: 2021 Bop: 171-0 Edicte: 7664 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació del padró fiscal de l'aigua per al 2n trimestre de 2021
Exercici: 2021 Bop: 169-0 Edicte: 7582 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2020
Exercici: 2021 Bop: 146-0 Edicte: 6754 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Delegació temporal de les funcions d'Alcaldia del 2 al 15 d'agost de 2021
Exercici: 2021 Bop: 129-0 Edicte: 5971 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació inicial del "Projecte bàsic i executiu d'ordenació de la zona esportiva de Sant Jaume de Llierca - fase 2"
Exercici: 2021 Bop: 116-0 Edicte: 5445 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2021