Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 184-0 Edicte: 8408 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació inicial del Projecte d'aparcament al carrer Balmes de Sant Jaume de Llierca
Exercici: 2022 Bop: 172-0 Edicte: 7981 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública del padró fiscal del 2n trimestre d'aigua i clavegueram de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 155-0 Edicte: 7459 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 145-0 Edicte: 6921 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 145-0 Edicte: 6918 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 130-0 Edicte: 6057 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació del Pla de Disposició de Fons de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
Exercici: 2022 Bop: 117-0 Edicte: 5624 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
Exercici: 2022 Bop: 102-0 Edicte: 4638 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació de l'oferta pública d'ocupació excepcional per a l'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 99-0 Edicte: 4310 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació del padró fiscal d'escombraries del 1r semestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 98-0 Edicte: 4218 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació de la modificació del Projecte bàsic i executiu-Actualitzat 2022. Ampliació i reforma del centre cívic de Sant Jaume de Llierca