Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 136-0 Edicte: 5497 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci referent al règim de dedicació i retribucions dels càrrecs electes
Exercici: 2019 Bop: 131-0 Edicte: 5262 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 128-0 Edicte: 5252 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci de contractació de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 127-0 Edicte: 5126 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci de delegació de competències a les regidores i regidors
Exercici: 2019 Bop: 127-0 Edicte: 5125 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 117-0 Edicte: 4800 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 111-0 Edicte: 4710 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació dels models de declaració del Registre d'Interessos de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca
Exercici: 2019 Bop: 105-0 Edicte: 4417 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'informació pública de l'avanç d'una modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament
Exercici: 2019 Bop: 104-0 Edicte: 4339 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Edicte d' exposició pública d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2019 Bop: 103-0 Edicte: 4301 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci de contractació de personal laboral temporal