Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 249-0 Edicte: 12114 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 12023 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació de les bases generals i específiques i la convocatòria dels processos selectius compresos dins l'oferta extraordinària d'estabilització de l'ocupació temporal
Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11749 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació inicial del projecte d'instal·lació de gespa i adeqüació del camp de futbol
Exercici: 2022 Bop: 242-0 Edicte: 11406 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Extracte de l'acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sant Jaume de Llierca de 27 de setembre de 2022, de convocatòria d'ajudes a les entitats i associacions del municipi per activitats desenvolupades durant els anys 2019 i 2020 (Convocatòria BDNS 664413)
Exercici: 2022 Bop: 240-0 Edicte: 11200 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 235-0 Edicte: 10877 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva del projecte d'obra municipal ordinària Aparcament al carrer Balmes de Sant Jaume de Llierca
Exercici: 2022 Bop: 230-0 Edicte: 10531 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació del calendari fiscal 2023
Exercici: 2022 Bop: 222-0 Edicte: 10159 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 217-0 Edicte: 9954 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 216-0 Edicte: 9956 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació provisional de modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2023