Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 180-0 Edicte: 6490 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació inicial de la modificació puntual de les normes subsidiàries per a la consolidació i ampliació del sòl industrial als sectors SAU 3 i SAU 4
Exercici: 2020 Bop: 178-0 Edicte: 6451 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Cobrament en període de pagament voluntari del padró de l'Impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM) de l'any 2020
Exercici: 2020 Bop: 178-0 Edicte: 6445 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Conveni d'encàrrec de gestió d'assistència tècnica en sistemes d'informació
Exercici: 2020 Bop: 160-0 Edicte: 6053 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Substitució temporal de l'Alcaldia per vacances del 17 al 31 d'agost, ambdós inclosos
Exercici: 2020 Bop: 158-0 Edicte: 5957 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2020 Bop: 147-0 Edicte: 5253 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació d'una memòria valorada
Exercici: 2020 Bop: 143-0 Edicte: 5095 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública dels padrons fiscals del 2n trimestre de 2020 de l'aigua i de cobrament en període voluntari
Exercici: 2020 Bop: 142-0 Edicte: 5141 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits número 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 139-0 Edicte: 4915 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva d'un projecte d'obra municipal ordinària
Exercici: 2020 Bop: 134-0 Edicte: 4649 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits número 3/2020