Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 125-0 Edicte: 4228 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública dels padrons fiscals i de cobrament en període voluntari 1r semestre escombraries 2020
Exercici: 2020 Bop: 121-0 Edicte: 4146 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 2/2020
Exercici: 2020 Bop: 121-0 Edicte: 3999 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública d'un acord de delegació de competències
Exercici: 2020 Bop: 94-0 Edicte: 2785 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública d'uns padrons fiscals i del cobrament en període voluntari
Exercici: 2020 Bop: 91-0 Edicte: 2724 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Nova ampliació del termini d'exposició pública del padró de vehicles IVTM per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 88-0 Edicte: 2721 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació de la modificació del calendari fiscal 2020
Exercici: 2020 Bop: 81-0 Edicte: 2580 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Ampliació del termini d'exposició pública del padró de l'IVTM de l'any 2020
Exercici: 2020 Bop: 65-0 Edicte: 2213 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Informació pública de sol·licitud de canvi substancial d'una llicència ambiental
Exercici: 2020 Bop: 58-0 Edicte: 2081 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació del calendari fiscal per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 36-0 Edicte: 1221 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació del padró fiscal IVTM 2020