Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 65-0 Edicte: 2213 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Informació pública de sol·licitud de canvi substancial d'una llicència ambiental
Exercici: 2020 Bop: 58-0 Edicte: 2081 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació del calendari fiscal per al 2020
Exercici: 2020 Bop: 36-0 Edicte: 1221 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació del padró fiscal IVTM 2020
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 1026 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Conveni interadministratiu de col·laboració "Projecte La Garrotxa-Espai Cràter"
Exercici: 2020 Bop: 32-0 Edicte: 1025 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Publicació conveni interadministratiu de col·laboració "Projecte La Garrotxa, Terra de Volcans, Cultura i Identitat"
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 995 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació inicial Projecte de millora del recurs d'aigua superficial per al subministrament d'aigua potable a Sant Jaume de Llierca
Exercici: 2020 Bop: 24-0 Edicte: 664 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació de la memòria valorada de les obres de millora de l'estació de tractament d'aigües potables de Sant Jaume de Llierca
Exercici: 2020 Bop: 24-0 Edicte: 654 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació inicial del projecte d'enderroc de l'edifici de la brigada de Sant Jaume de Llierca
Exercici: 2020 Bop: 21-0 Edicte: 649 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació inicial Projecte executiu per a la instal·lació d'una caldera de biomassa i xarxa de calor als equipaments municipals de l'escola, llar d'infants i vestidors zona esportiva del municipi de Sant Jaume de Llierca
Exercici: 2020 Bop: 19-0 Edicte: 535 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva del pressupost general