Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 96-0 Edicte: 3831 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3804 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci sobre publicació d'un conveni interadministratiu d'encàrrec de gestió
Exercici: 2019 Bop: 95-0 Edicte: 3802 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci sobre publicació d'un conveni interadministratiu d'encàrrec de gestió
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3730 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci de publicació d'un conveni interadministratiu d'encàrrec de gestió
Exercici: 2019 Bop: 94-0 Edicte: 3685 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci de publicació d'un conveni interadministratiu d'encàrrec de gestió
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 2044 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d' informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 2043 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 51-0 Edicte: 1714 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 47-0 Edicte: 1580 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació del calendari fiscal
Exercici: 2019 Bop: 28-0 Edicte: 767 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal