Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 19-0 Edicte: 535 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva del pressupost general
Exercici: 2020 Bop: 17-0 Edicte: 361 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació padró fiscal 4t trimestre aigua 2019
Exercici: 2020 Bop: 15-0 Edicte: 300 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Publicació d'un conveni interadministratiu d'encàrrec de gestió
Exercici: 2020 Bop: 8-0 Edicte: 50 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació padró fiscal 2n semestre escombraries 2019
Exercici: 2019 Bop: 248-0 Edicte: 10446 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci sobre aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 247-0 Edicte: 10417 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci sobre aprovació inicial pressupost general exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9754 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Extracte en la BDNS de la convocatòria de subvencions a entitats i associacions del municipi per a activitats desenvolupades durant l'any 2018
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9665 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 221-0 Edicte: 9076 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació inicial de les bases específiques reguladores de concessió de subvencions
Exercici: 2019 Bop: 218-0 Edicte: 8831 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci de publicació d'un conveni interadministratiu d'encàrrec de gestió