Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 129-0 Edicte: 5971 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació inicial del "Projecte bàsic i executiu d'ordenació de la zona esportiva de Sant Jaume de Llierca - fase 2"
Exercici: 2021 Bop: 116-0 Edicte: 5445 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 2/2021
Exercici: 2021 Bop: 109-0 Edicte: 5043 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública de padrons fiscals 1r semestre escombraries 2021
Exercici: 2021 Bop: 95-0 Edicte: 4205 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2021 Bop: 86-0 Edicte: 3568 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública de l'acord de delegació de competències en matèria de recollida, gestió i tractament de les deixalles domèstiques i assimilables a domèstiques al Consell Comarcal de la Garrotxa
Exercici: 2021 Bop: 83-0 Edicte: 3567 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació dels padrons fiscals i període de cobrament voluntari del 1r trimestre de l'aigua per al 2021
Exercici: 2021 Bop: 73-0 Edicte: 2948 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública de padrons fiscals i de cobrament en període voluntari IVTM 2021
Exercici: 2021 Bop: 65-0 Edicte: 2720 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació del calendari fiscal 2021
Exercici: 2021 Bop: 26-0 Edicte: 884 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva del projecte d'obra municipal ordinària "Projecte per a la creació d'una zona de pícnic"
Exercici: 2021 Bop: 22-0 Edicte: 756 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública del padró d'aigua i clavegueram del 4t trimestre de 2020 i cobrament en període voluntari