Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 98-0 Edicte: 4218 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació de la modificació del Projecte bàsic i executiu-Actualitzat 2022. Ampliació i reforma del centre cívic de Sant Jaume de Llierca
Exercici: 2022 Bop: 82-0 Edicte: 3530 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública del padró fiscal d'aigua i clavegueram del 1r trimestre de 2022
Exercici: 2022 Bop: 69-0 Edicte: 2717 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva de modificació de l'Ordenança fiscal núm. 3.2, reguladora de l'Impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
Exercici: 2022 Bop: 56-0 Edicte: 2048 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva del Projecte d'enderroc de l'edifici de la brigada de Sant Jaume de Llierca
Exercici: 2022 Bop: 54-0 Edicte: 2147 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació del padró fiscal de l'IVTM de l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 41-0 Edicte: 1535 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació inicial del Projecte d'urbanització del sector SAU3 i SAU4 de Sant Jaume de Llierca
Exercici: 2022 Bop: 27-0 Edicte: 864 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació provisional de modificació d'una ordenança fiscal
Exercici: 2022 Bop: 21-0 Edicte: 682 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2022
Exercici: 2022 Bop: 20-0 Edicte: 566 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública del padró fiscal de l'aigua corresponent al 4t trimestre de 2021
Exercici: 2022 Bop: 17-0 Edicte: 448 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació del calendari fiscal per a l'exercici 2022