Edictes BOP

Exercici: 2021 Bop: 2-0 Edicte: 10186 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva del Projecte de millora del recurs d'aigua superficial per al subministrament d'aigua potable a Sant Jaume de Llierca
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10155 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 251-0 Edicte: 10142 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2021
Exercici: 2020 Bop: 245-0 Edicte: 9696 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva del projecte d'obra municipal ordinària "Refós del projecte d'adequació d'un local per a magatzem de la brigada municipal de Sant Jaume de Llierca"
Exercici: 2020 Bop: 243-0 Edicte: 9402 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública dels padrons fiscals d'escombraries i de cobrament en període voluntari del 2n semestre de 2020
Exercici: 2020 Bop: 240-0 Edicte: 9508 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 234-0 Edicte: 9148 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació inicial del Projecte per a la creació d'una zona pícnic
Exercici: 2020 Bop: 230-0 Edicte: 8901 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2019
Exercici: 2020 Bop: 222-0 Edicte: 8543 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits núm. 4/2020
Exercici: 2020 Bop: 218-0 Edicte: 8381 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA - Aprovació inicial de modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2021