Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 9-0 Edicte: 71 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 7-0 Edicte: 12 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 11068 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació definitiva de la modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 11019 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació inicial d'un pla parcial urbanístic
Exercici: 2018 Bop: 247-0 Edicte: 10927 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Edicte d'informació pública de sol·licitud d'una llicència d'obres en sòl no urbanitzable
Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10380 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2018 Bop: 226-0 Edicte: 10076 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 225-0 Edicte: 9925 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Edicte d'aprovació inicial i exposició pública de la denominació d'un espai públic
Exercici: 2018 Bop: 222-0 Edicte: 9792 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Edicte de convocatòria per al nomenament del jutge/essa de pau titular i substitut/a
Exercici: 2018 Bop: 211-0 Edicte: 9398 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Edicte d'exposició pública dels acords provisionals de modificació de diverses ordenances fiscals per a l'exercici 2019