Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 2044 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d' informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 54-0 Edicte: 2043 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'informació pública d'un projecte d'actuació específica en sòl no urbanitzable
Exercici: 2019 Bop: 51-0 Edicte: 1714 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 47-0 Edicte: 1580 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació del calendari fiscal
Exercici: 2019 Bop: 28-0 Edicte: 767 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci de contractació urgent de personal laboral temporal
Exercici: 2019 Bop: 26-0 Edicte: 843 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació definitiva del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 26-0 Edicte: 684 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte d'urbanització
Exercici: 2019 Bop: 17-0 Edicte: 336 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'exposició pública d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 9-0 Edicte: 71 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació d'un padró fiscal
Exercici: 2019 Bop: 7-0 Edicte: 12 AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE LLIERCA Anunci d'aprovació inicial del pressupost general per a l'exercici 2019