Contractes

Contractes majors

Coneix els detalls dels contractes majors que l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca té adjudicats, quines són publicacions agregades i quins estan formalitzats.

Adjudicacions a 31/01/2019

Publicacions agragades a 31/01/2019

Formalitzacions 31/01/2019

Licitacions en curs

Coneix l’activitat contractual de l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca a partir de les licitacions en curs.

Licitacions a 31/01/2019

Repavimentació d’un tram del Camí de Cal Revisor Data de publicació: 14/09/18 15:15 h

Composició de les meses de contractació

Coneix la composició de les meses de contractació dels diferents contractes adjudicats i formalitzats de l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca

  • Repavimentació d’un tram del camí de Cal Revisor 

President: Sr. Jordi Cargol i Cros, alcalde-president
Vocals: Sra. Lourdes Barris i Costa, regidor ; Sr. Toni Cruz i Grifre, regidor
Secretari: Sr. Ramon Santandreu i Vila, secretari-interventator

  • Projecte d’ampliació de l’Escola Les Escomes de Sant Jaume de Llierca 

President: Sr. Jordi Cargol i Cros, alcalde-president
Vocal: Sr. Xavier Bassols i Ammetller, assessor jurídic de la corporació
Secretari: Sr. Ramon Santandreu i Vila, secretari-interventator

Actes de les meses de contractació

Coneix les actes de les meses de contractació de l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca

  • Repavimentació d’un tram del camí de Cal Revisor 

Acta mesa de contractació

  • Projecte d’ampliació de l’Escola Les Escomes de Sant Jaume de Llierca 

Acta mesa de contractació

Modificacions dels contractes formalitzats

A 31/01/2019 l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca no disposa de modificacions de contractes.

Clica aquí per consultar el perfil de contractació de l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca on trobaràs tota la informació contractual.