SUBVENCIÓ DIPUTACIÓ DE GIRONA

La Diputació de Girona, dins el programa del Fons de Cooperació Econòmica – Cultural – Noves Tecnologies – Camins, ha concedit a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca una subvenció per un import de 37.794,00 euros per a les inversions següents:

Inversió 1: Ordenació zona esportiva fase 1: Baranes (Import subvenció 11.858,56 euros)

Inversió 2: Modificació instal·lacions elèctriques zona esportiva (Import subvenció 19.935,44 euros)

Inversió 3: Remodelació gespa camp de futbol (Import subvenció 6.000,00 euros)