Resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments

En aquest apartat podreu consultar l’informe anual dels resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentats

Any 2020 – Informe anual dels resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentats