Mecanismes de participació

En el mandat 2015-2019 l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca no disposa de mecanismes o ens de participació vigents com consells territorials, consells de municipi, consells sectorials.

Tant bon punt es creï el mecanisme oportú, aquest serà l’espai on trobaràs totes les dades per poder-hi participar.

Actes de les reunions

En el mandat 2015-2019 l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca no disposa de mecanismes o ens de participació vigents com consells territorials, consells de municipi, consells sectorials i, per tant, no es poden generar les actes de les reunions pertinents