Concursos públics

A data 31/01/2019 no hi ha concursos públics a l’ajuntament de Sant Jaume de Llierca oberts