Resolucions judicials

En aquest apartat podeu trobar totes les sentències, resolucions administratives i judicials, dictades pels organismes competents, en què la institució n’és part o si alguna d’aquestes ha afectat persones que exerceixen funcions públiques en la institució.

També les resolucions judicials definitives sobre compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, anonimitzades.

Any 2022

Durant l’any 2022 no s’ha publicat cap sentència ni s’han dictat resolucions administratives ni judicials en què l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca en sigui part, o que afectin a les persones que exerceixen funcions públiques en la Corporació.
Tampoc s’han dictat resolucions judicials definitives sobre el compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca dins l’any 2022.

Any 2021

Durant l’any 2021 no s’ha publicat cap sentència ni s’han dictat resolucions administratives ni judicials en què l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca en sigui part, o que afectin a les persones que exerceixen funcions públiques en la Corporació.
Tampoc s’han dictat resolucions judicials definitives sobre el compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca dins l’any 2021.

Any 2020

Durant l’any 2020 no s’ha publicat cap sentència ni s’han dictat resolucions administratives ni judicials en què l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca en sigui part, o que afectin a les persones que exerceixen funcions públiques en la Corporació.
Tampoc s’han dictat resolucions judicials definitives sobre el compliment d’obligacions en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern a l’Ajuntament de Sant Jaume de Llierca dins l’any 2020.