Regidors i regidores

Equip de govern

JORDI CARGOL 2Sr. Jordi Cargol i Cros
Alcalde

jordicargol@santjaumedellierca.cat

Partit polític: PDeCAT
Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats
Retribucions
17.154,61 euros de sou brut anual dividit en 14 mensualitats (1.225,33 €/mes)

 

LOURDES BARRISSra. Lourdes Barris i Costa
1a Tinent d’alcalde – Regidora de l’àrea d’educació i ensenyament, i de l’àrea de  lleure i participació ciutadana

lourdesbarris@santjaumedellierca.cat

Partit polític: PDeCAT
Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

 

Retribucions
300€ mensuals
Per assistència efectiva als Plens 65,00 €
Per assistència efectiva a la Junta de Govern Local: membres de ple dret i membres amb veu però sense vot 35,00 €
Per assistència efectiva a la Comissió Especial de Comptes 35,00 €
Per substitució de l’alcaldia: La part proporcional que correspongui segons el període temporal de la substitució sobre la base del 75% del sou brut mensual de l’alcalde

 

TONI CRUZSr. Toni Cruz i Gifre
2n Tinent d’alcalde

tonicruz@santjaumedellierca.cat

Partit polític: PDeCAT
Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

Retribucions
150€ mensuals
Per assistència efectiva als Plens 65,00 €
Per assistència efectiva a la Junta de Govern Local: membres de ple dret i membres amb veu però sense vot 35,00 €
Per assistència efectiva a la Comissió Especial de Comptes 35,00 €
Per substitució de l’alcaldia: La part proporcional que correspongui segons el període temporal de la substitució sobre la base del 75% del sou brut mensual de l’alcalde 

 

MARC MINGUEZSr. Marc Minguez i Regidor
Regidor-delegat

marcminguez@santjaumedellierca.cat

Partit polític: PDeCAT
Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

 

Retribucions
300€ mensuals
Per assistència efectiva als Plens 65,00 €
Per assistència efectiva a la Junta de Govern Local: membres de ple dret i membres amb veu però sense vot 35,00 €
Per assistència efectiva a la Comissió Especial de Comptes 35,00 €
Per substitució de l’alcaldia: La part proporcional que correspongui segons el període temporal de la substitució sobre la base del 75% del sou brut mensual de l’alcalde 

Equip a l’oposició

FERRAN PUIGSr. Ferran Puig i Estartús
Regidor

ajuntament@santjaumedellierca.cat

Partit polític: JUNTS-AM
Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

 

Retribucions
Per assistència efectiva als Plens 65,00 €
Per assistència efectiva a la Comissió Especial de Comptes 35,00 €
Per assistència efectiva a la Junta de Govern Local: membres de ple dret i membres amb veu però sense vot 35,00 €

 

CLARA BAYONASra. Clara Bayona i Lucena
Regidora

ajuntament@santjaumedellierca.cat

Partit polític: JUNTS-AM
Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

 

 

Retribucions
Per assistència efectiva als Plens 65,00 €
Per assistència efectiva a la Junta de Govern Local: membres de ple dret i membres amb veu però sense vot 35,00 €

 

ROSO DOMENECHSra. Rosó Domènech i Ferrer
Regidor

ajuntament@santjaumedellierca.cat

Partit polític: JUNTS-AM
Biografia i currículum
Declaració de béns i activitats

 

 

Retribucions
Per assistència efectiva als Plens 65,00 €
Per assistència efectiva a la Junta de Govern Local: membres de ple dret i membres amb veu però sense vot 35,00 €