Organigrama de l’ajuntament

Organigrama polític

ORGANIGRAMA POLÍTIC

Organigrama tècnic

ORGANIGRAMA TECNIC